Novosti

Program ulaganja u zajednici

Program ulaganja u zajednici odražava potrebe šire lokalne zajednice za nastavkom ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, u cilju zadovoljavanja kolektivnih prioriteta. Programom se doprinosi jačanju socijalne kohezije lokalne zajednice i daljnjoj fizičkoj obnovi pojedinih područja te očuvanju kulturne baštine. Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti spolova, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog […]

Natječaji, događanja i edukacije

Natječaji
Najave događanja
Edukacije
POGLEDAJ SVE

RAZVOJNI PROJEKTI