IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo trajni javni poziv za ”Građenje reciklažnih dvorišta”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija i Kohezijski fond osiguralo 144.500.000,00 kuna za građenje reciklažnih dvorišta sa svom pripadajućom opremom i infrastrukturom. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Natječaj je otvoren od 29.03.2017. do 31.12.2018. godine. Udio sufinanciranja iznosi do 85% prihvatljivih troškova. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga […]

1 2 3