IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Odluka o financiranju projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača u iznosu od gotovo 3,5 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o financiranju projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača” prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi […]

1 2 3