IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Otvoreni natječaji za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u VIDRA-Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u VIDRA-Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) za sljedeće radno mjesto: 1)     Viši stručni suradnik/suradnica u Odjelu za pripremu i provedbu projekata – 3 izvršitelj/izvršiteljica potrebna stručna sprema: Preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij […]

1 2 3 85