IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

U sklopu VIDRA-TEC projekta održana dvodnevna radionica o pripremi projekata financiranih iz ESI fondova za službenike jedinica lokalne samouprave

U sklopu projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC predviđeno je održavanje dviju dvodnevnih radionica, jedna za pripremu a druga za provedbu projekata financiranih iz ESI fondova za službenike jedinica lokalne samouprave. Tako je 19. i 20. rujna 2017. godine u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici održana prva dvodnevna radionica na temu pripreme projekata financiranih iz ESI […]

1 2 3 8