IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Općina Sopje prijavila projekte obnove društvenog doma u Kapincima i vatrogasnog doma u Sopju, ukupne vrijednosti 658.367,38 kuna

Općina Sopje je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema programu održivog razvoja lokalne zajednice projekt obnove društvenog doma u Kapincima u vrijednosti od 270.053,38 kuna i projekt obnove zgrade vatrogasnog doma u Sopju u vrijednosti od 388.314,00 kuna. Obnovama […]

1 2 3 4 5 90

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919