IMATE IDEJU ZA PROJEKT?

* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama
Natalija Jakšić

Voditeljica Odjela za financije i opće poslove

033/722-071

natalija.jaksic@ravidra.hr
Tajana Bukovšak

Viša stručna suradnica u Odjelu za infrastrukturu i energetiku

033/722-043

tajana.bukovsak@ravidra.hr
Tihomir Kiš

Savjetnik u Odjelu za infrastrukturu i energetiku

033/638-269

tihomir.kis@ravidra.hr
Nataša Katalinić

Voditeljica Odjela za infrastrukturu i energetiku

033/553-088

natasa.katalinic@ravidra.hr
Hrvoje Dragičević

Stručni suradnik u Odjelu za infrastrukturu i energetiku

033/638-269

hrvoje.dragicevic@ravidra.hr
Emina Kovač

Ravnateljica

033/638-266

emina.kovac@ravidra.hr
Neda Martić

Zamjenica ravnatelja

033/800-207

neda.martic@ravidra.hr
Anita Rastija

Voditeljica odjela za pripremu i provedbu projekata

033/638-267

anita.rastija@ravidra.hr
Željka Vuković

Zamjenica ravnatelja

033/800-047

zeljka.vukovic@ravidra.hr
Sanja Galović

Viša stručna suradnica u Odjelu za pripremu i provedbu projekata

033/725-230

sanja.galovic@ravidra.hr
Miroslava Bato

Viša stručna suradnica u odjelu za pripremu i provedbu projekata

033/800-047

miroslava.bato@ravidra.hr
Mateja Cah

Viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata

033/638-267

mateja.cah@ravidra.hr
Kristina Kucljak

Viša stručna suradnica u odjelu za pripremu i provedbu projekata

033/800-047

kristina.kucljak@ravidra.hr
Ivana Zubak

Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata

033/722-043

ivana.zubak@ravidra.hr
Jasna Biondić

Administrativna tajnica

033/725-219

jasna.biondic@ravidra.hr
Monika Počepan

Voditeljica odjela

033/722-071

monika.pocepan@ravidra.hr
Željka Andrić

Viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata

033/725-230

zeljka.andric@ravidra.hr
Branimir Sladojević

Viši stručni suradnik

033/638-268

branimir.sladojevic@ravidra.hr
Sanja Rončević

Viša stručna suradnica

033/638-268

sanja.roncevic@ravidra.hr
Sanja Koić

Viša stručna suradnica

033/722-071

sanja.koic@ravidra.hr