IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Objavljen je 3. poziv za dostavu projekata!!

Rok za prijavu je 20. svibanj 2019. u 23:59 sati.

Informacije o natječaju pronađite ovdje.

B Light Grant Shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice. Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom. Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Light korisnici su MSP korisnici odabrani kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak
(100%)
Najviša subvencija EFRR-a  (75%)
Najniži iznos  40,000 EUR  30,000 EUR
Najviši iznos  180,000 EUR  135,000 EUR

Prijava projekata i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme B Light projekta.

Projektni korisnici na B Light-u:

  1. Zala County Foundation for Enterprise Promotion – ZMVA (HU)
  2. Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Public Foundation – SMVKK (HU)
  3. Baranya County Development Agency Non-profit Ltd. – BMFÜ (HU)
  4. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
  5. Regional Development Agency Međimurje – REDEA (HR)
  6. PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County – PORA (HR)
  7. VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency – VIDRA (HR)
  8. Regional Development Agency of Slavonia and Baranja ltd.– RRA SiB (HR)

 

Trajanje projekta: 54 mjeseca (1.2.2017. – 31.7.2021.)

Vrijednost projekta: 12.510.299,00 eura, od čega je Vidra-i na raspolaganju 185.293,00 eura

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Razvojne agencije Virovitičko – podravske županije “Virda” i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Kontakt osoba:

Mateja Cah

mateja.cah@ravidra.hr

PODIJELI