IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Opis projekta

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska 유튜브 프리미엄 mp3 다운로드.

Ciljevi projekta

Sufinanciranje projekata

B Light je program bespovratnih potpora.

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici Mid Newsroom.

Svaki Light korisnik bi trebao doprinijeti minimalno s 25% od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije Light projekta.

Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu, zajam) s iznimkom potpora zatraženih od Europske Unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja 시트라 다운로드.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Ukupni prihvatljivi trošak(100%) Najviša subvencija EFRR-a (75%)
Najniži iznos po Light korisniku 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos po Light korisniku 180.000 EUR 135.000 EUR

Ukupni trošak zajedničkih aktivnosti pojedinog Light korisnika može prijeći 180.000 EUR-a, ali sve iznad navedenog iznosa nije prihvatljiv trošak te ga pokrivaju sami Light korisnici visual studio community 2015.

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.

PODIJELI