IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Interreg V-A Program suradnje MađarskaHrvatska 2014-2020

Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije 트위터 이미지 다운로드. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG – doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija 서브나우티카 무료 다운로드. Ciljevi Europske teritorijalne suradnje između ostalog su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog fizičkog prostora, uravnoteženog razvoja i poboljšanje politika i bolje funkcioniranje upravljačkih struktura Korean Athletic Association logo. Kako bi postigli ove ciljeve, programi prekogranične suradnje prepoznaju zajedničke probleme u pograničnim regijama te određuju mjere za suočavanje s njima lotto file.

Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske sljednik je programa iz prethodne financijske perspektive (IPA 2007.-2013.) i baš kao i njegov prethodnik tijekom godine pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, i on se u slučaju obje zemlje financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj New West Organic4.

Upravljačke strukture Programa

U sklopu „B Light Grant Sheme“, niže navedena tijela imaju sljedeće odgovornosti prilikom provedbe Programa:

Nadzorni odbor (NO) je glavno tijelo Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska i čine ga predstavnici županija pograničnih područja i odgovorna državna tijela hobby icon. NO odobrava B Light Grant Shemu kao poseban projekt te nadgleda njenu implementaciju, donoseći odluke o promjenama sukladno Ugovoru o potpori.

Radno tijelo Nadzornog odbora je Zajedničko tajništvo (ZT) Fall Fairy Tale. Vodeći korisnik (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO) pruža podršku ZT-u, dostavljajući sve potrebne informacije o provedbi Programa B Light Grant Sheme 포켓몬 알파사파이어 다운로드.

Upravljačko tijelo (UT) je odgovorno za implementaciju Programa prekogranične suradnje, uključujući i Program B Light Grant Shema Glory ci. Ulogu upravljačkog tijela izvršava Ured premijera Mađarske u Budimpešti koji je ujedno i ugovorna strana u Ugovoru o potpori B Light Grant Sheme. Upravljačko tijelo je supotpisnik Ugovora o potpori te ima odgovornost i ovlast u nadgledanju implementacije 갱스터 리오 다운로드.

Tijelo za ovjeravanje (TO) je odgovorno za ovjeravanje izjava o izdacima i zahtjeva za isplatom kao i B Light Grant Sheme.

Tijelo za reviziju (TR) neovisno je od Nadzornog odbora i Tijela za ovjeravanje. Odgovorno je za provjeravanje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima B Light Grant Sheme i Light projekta.

Zajedničko tajništvo (ZT) je administrativno tijelo koje pruža podršku prethodno navedenim tijelima. ZT je smiješteno u Széchenyi Programme Office Nonprofit Llc., sa sjedištem u Budimpešti, s kontaktnim točkama u Čakovcu, Osijeku i Pečuhu.

Korisnici

U projektu (Grant shemi) postoje glavni korisnik i korisnici, što je u skladu s općenitim principima djelovanja prekogranične suradnje:

Glavni korisnik (GK) ima odgovornost za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa.

Korisnici su, unutar svoje županije, odgovorni za koordinaciju projektnih aktivnosti. Glavni zadatak korisnika je promovirati i podignuti svijest o Projektu među malim i srednje velikim poduzećima (MSP)  na pograničnom području te imati aktivnu ulogu u prikupljanju projektnih ideja organiziranjem promotivnih događaja i B2B sastanaka te održavanjem konzultacija kako bi se lakše prepoznali Light korisnici odnosno formirali Light projekti. Korisnici sudjeluju u evaluaciji u oba koraka prijave, odnosno evaluaciji Light Concepta i Light Project Proposal-a te sudjeluju u postupku odlučivanja. Korisnici su:

Mađarska

Baranya

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (Baranya County Development Agency Non-profit Ltd.)

Somogy

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Public Foundation)

Zala

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Zala County Foundation for Enterprise Promotion)

Hrvatska

Osječko – baranjska i Vukovarsko – srijemska županija

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. (Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd.)

Virovitičko – podravska i Požeško – slavonska županija

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske zupanije (VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency)

Koprivničko – križevačka i Bjelovarsko – bilogorska županija

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County)

Međimurska i Varaždinska županija

Regionalna razvojna agencija Međimurje (Regional Development Agency Međimurje)

PODIJELI