IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Prijava na 3. B-light poziv

Rok za prijavu koncepta projekta je 20. svibanj 2019. u 23:59 sati.

Dokumentacija potrebna za prijavu nalazi se ovdje.

Prijava se vrši putem on-line sustava 십자수도안 다운로드.

Proces prijave

Prijava se ostvaruje u dva koraka kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Prijava u prvom koraku (Light Concepts) treba imati fokus prvenstveno na jasno razrađenom sadržaju projekta, što olakšava MSP-ovima da izbjegnu nepotrebne napore pri prijavi projekta 슬롯머신 다운로드. Podršku korisnicima pri izradi projektne prijave za prvi korak (Light Concept) pružaju relevantne županijske razvojne agencije („Korisnici“). Light Concept prijavu korisnici pripremaju zajednički. Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Concepta vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) Wordu te b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji national location of Xinjiang's ambitions. Predložak za prijavu Light Concept projektnog prijedloga možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Concept projektnih prijedloga Active Sync Download.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

U slučaju pozitivne evaluacije u prvom selekcijskom koraku, u drugom selekcijskom koraku će se evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals), koje će se pripremiti u suradnji s vanjskim stručnjacima (External Project Support Facility – EPSF).

Stručnjaci EPSF- a će zajedno s tvrtkama prijaviteljima raditi na daljnjem razvoju Light Project Proposal-a na osnovu prethodno prijavljene i odobrene Light Concept prijave Space Snail Game.

Prijave će se zaprimati do datuma određenog u tekstu Natječaja za prijavu Light Project Proposals, također kroz B Light web platformu.

Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji uz besplatnu pomoć vanjskih stručnjaka (EPSF).

Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) MS Excel formatu b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji certifikacijske tablice i c) popratne dokumentacije 따라지 다운로드. Predložak za prijavu Light Project Proposal-a možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Project Proposala.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

PODIJELI