Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Bespovratna sredstva za nevladine organizacije u području okoliša i klime

Otvoren od: 3. rujna, 2014 do 15. listopada, 2014

Program: LIFE (2014.-2020.)

Minimalna potpora od - do maksimalno 900.000,00 EUR

Područje: okoliš

Korisnici: Udruge

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) poziva nevladine organizacije (NGO-ove) koji su aktivni u polju okoliša i(ili) klimatskih događanja da prezentiraju svoj prijedlog natječaja za LIFE bespovratna sredstva. Navedena bespovratna sredstva pokrivaju određene administrativne i operacijske troškove za financijsku godinu 2015.

Za pripremu svojih prijedloga, prijavitelji moraju koristiti LIFE prijavni paket ( dostupan samo na engleskom). Prijave se mogu podnijeti na bilo kojem službenom jeziku EU, ali poželjno je da budu na engleskom. Prijavni paket sadrži detaljne prijave u pogledu kvalificiranosti, procedura, sufinanciranja te ostale relevantne detalje, a nalazi se u prilogu.

Indikativni dostupni budžet za ovaj poziv je 9 000 000 eura. Maksimalna stopa europskog sufinanciranja je 70% za pogodne troškove. Maksimalna količina iznosa koja se može tražiti i dodjeliti je 900 000 eura po projektu. Države članice mogu na volonterskoj bazi pružiti podršku prijaviteljima.

Prioriteti:

Zaštititi, očuvati i ojačati prirodni kapital Europske unije
Pretvoriti Europsku uniju u područje s efikasnom iskoristivosti resursa, i zelenom klimatskom gospodarstvu s nikom razinom ugljika
Štititi građane Europske unije od klimatskih i okolišnih pritisaka i rizika koji su štetni za zdravlje i blagostanje
Povećati učinkovitost Europske unije u rješavanu međunarodnih klimatskih izazova
Koje organizacije mogu biti sufinancirane?

Neprofitne, pravne organizacije; primjerice, pravne osobe čija je primani cilj podrška problemu od javnog značenja, ali za nekomerijaclne svrhe. Dopušteno im je da imaju dohodak, ali ne i da raspodjeljuju višak članovima i dionicima. Navedeni se mora ponovo investirati u rad organizacije. Također, organizacije moraju biti neovisne od državnih organa
Organizacije koje su primarno aktivne u područjima povezanim s klimom i okolišem, s naglaskom na održivi razvoj te da su uključene u razvoj, provođenje i primjenu europskih okolišnih i klimatskih politika i zakona
Organizacije koje djeluju na europskoj razini, sa strukturom i aktivnostima koji pokrivaju barem 3 Države članice
Organizacije koje su utemeljene u jednoj od 28 država članica ili u trećoj državi, ali u skladu s člankom 5 o LIFE regulaciji.

Sve detalje o natječaju možete proučiti ovdje.

OBJAVLJENO 1. listopada, 2014
PODIJELI
TAGOVI