Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Otvoren od: 22. studenog, 2016 do 20. veljače, 2017

Program: ERDF

Minimalna potpora od 80.000,00 HRK do maksimalno 10.000.000,00 HRK

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Obrazovne javne ustanove

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.
Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

Dokumentacija:

PDP_4c1.3.zip

OBJAVLJENO 25. studenog, 2016
PODIJELI
TAGOVI