Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Javni natječaj za korištenje sredstava FZOEU za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Otvoren od: 3. listopada, 2014 do 30. studenog, 2014

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Minimalna potpora od - do maksimalno 1.400.000,00 HRK

Područje: OIE

Korisnici: Javne ustanove • Obrtnici • Regionalna i lokalna samouprava • Trgovačka društva

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

– suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i

– proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva.

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

Fond će po Natječaju dodjeljivati pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) za opravdane troškove projekta, do:

1. 80% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,

2) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

– na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i

– na prvoj skupini otoka,

3) prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave

(indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka Republike Hrvatske) i

4) prvoj skupini jedinica lokalne samouprave

(indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka Republike Hrvatske),

sve sukladno posebnim propisima;

2. 60% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

– na drugoj skupini otoka i

– na brdsko-planinskom području,

2) drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave

(indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i

3) drugoj skupini jedinica lokalne samouprave

(indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske),

sve sukladno posebnim propisima i

3. 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Sredstva Fonda za provedbu Natječaja isplaćivat će se s aktivnosti 030200 (K2020) ”Financijskog plana Fonda za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu” i iznose:

• 15.000.000 kn,

• do 1.400.000 kn po ponudi.

Trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno ”Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima Fonda koja se smatraju potporama male vrijednosti”.

Ponuditelj može do 30. studenog 2014. godine dostaviti samo jednu ponudu, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja te naznakom OIE 2014., NE OTVARAJ, preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu, na omotnici) ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom, prezimenom i adresom ponuditelja, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr) a detalje o opravdanim troškovima, obveznoj natječajnoj dokumentaciji i ostalim informacijama te prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

OBJAVLJENO 13. listopada, 2014
PODIJELI
TAGOVI