Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

NATJEČAJ za provedbu operacije 4.1.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Otvoren od: 31. siječnja, 2015 do 10. travnja, 2015

Program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD

Minimalna potpora od 5.000 EUR do maksimalno 3.000.000 EUR

Područje: Poljoprivreda

Korisnici: Fizičke osobe • Pravne osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ovaj natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.1 ppt 타이머 다운로드. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”. Natječaj je objavljen 31.siječnja, a prijave se podnose od 10.veljače do 10 matlab trial. travnja.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET) 작곡프로그램 다운로드. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) MurtuldoSa2.

Predmet natječaja je dodjela sredstava za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Memories of the Alhambra Palace 9 episodes.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda Gravity Falls.

Prihvatljivi troškovi  su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika, uz izuzeće točke h) i i) čl.9. Pravilnika mbrwiz.exe 다운로드.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 370. 000. 000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1 Fate Grand Order. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova Sketch Up 2018. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

  1. mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
  2. zajedničke projekte, koji ne podrazumijeva isključivo ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila kcp 다운로드. Ukoliko zajednički projekt ima i ovu vrstu ulaganja, ona mora iznositi manje od 50% ukupnog zajedničkog projekta,
  3. ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje (Prilog VI),
  4. ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.
  5.  Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavcima (6) i (7) Pravilnika.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1._operacije 4.1.1.

VEZANI DOKUMENTI

Definicija MSP-a.pdf
OBVEZNICI JAVNE NABAVE-obrasci za korisnike.zip
Poslovni plan.zip
PREDLOŠCI I UPUTE – OPERACIJA 4.1.1.zip
Prezentacija HBOR Ruralni razvoj.pptx
Prezentacija MODEL PRIJAVE PROJEKTA NA STRANICE AGENCIJE ZA PLACANJA I PROVEDBA PROJEKTA.ppt
Prezentacija PRR 2014 – 2020 PODMJERE 4.1 i 4.2.pptx
Upute za objavu Poziva na dostavu ponuda 01_2015.ppt

Sve ostale informacije pogledajte ovdje.

OBJAVLJENO 5. veljače, 2015
PODIJELI
TAGOVI

AGRONET

Mjera 4.1.

poljoprivredna gospodarstva