Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

NATJEČAJ za provedbu operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Otvoren od: 31. siječnja, 2015 do 10. travnja, 2015

Program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD

Minimalna potpora od 5.000 EUR do maksimalno 3.000.000 EUR

Područje: Poljoprivreda

Korisnici: Fizičke osobe • Pravne osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ovaj natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. Natječaj je objavljen 31.siječnja, a prijave se podnose od 10.veljače do 10. travnja.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Predmet natječaja je dodjela sredstava za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi neovisno o ekonomskoj veličini, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 130.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

  1. mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
  2. zajedničke projekte,
  3. ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
  4. ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

 Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 12. stavcima (8) i (9) Pravilnika.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2.

VEZANI DOKUMENTI

Definicija MSP-a.pdf
OBVEZNICI JAVNE NABAVE-obrasci za korisnike.zip
Poslovni plan.zip
PREDLOŠCI I UPUTE – OPERACIJA 4.1.2.zip
Prezentacija HBOR Ruralni razvoj.pptx
Prezentacija MODEL PRIJAVE PROJEKTA NA STRANICE AGENCIJE ZA PLACANJA I PROVEDBA PROJEKTA.ppt
Prezentacija PRR 2014 – 2020 PODMJERE 4.1 i 4.2.pptx
Upute za objavu Poziva na dostavu ponuda 01_2015.ppt

Sve ostale informacije pogledajte ovdje.

OBJAVLJENO 5. veljače, 2015
PODIJELI
TAGOVI

AGRONET

APPRRR

Mjera 4.1.