Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

NATJEČAJ za provedbu operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Otvoren od: 31. siječnja, 2015 do 10. travnja, 2015

Program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD

Minimalna potpora od 5.000 EUR do maksimalno 3.000.000 EUR

Područje: Poljoprivreda

Korisnici: Fizičke osobe • Pravne osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ovaj natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.1 Internet Chrome download. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. Natječaj je objavljen 31.siječnja, a prijave se podnose od 10.veljače do 10 php videos. travnja.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET) 짱구는 못말려 17기 다운로드. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) Itonium.

Predmet natječaja je dodjela sredstava za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš 알약 서버용 다운로드.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi neovisno o ekonomskoj veličini, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda subtitles for The Strange Story Season 3.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 130.000.000,00 HRK 트윈모션 무료 다운로드. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš 남양주맛집 다운로드.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

  1. mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
  2. zajedničke projekte,
  3. ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31 암스테르담 지도 다운로드. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
  4. ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28 Free fit and download. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

 Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 12. stavcima (8) i (9) Pravilnika.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2.

VEZANI DOKUMENTI

Definicija MSP-a.pdf
OBVEZNICI JAVNE NABAVE-obrasci za korisnike.zip
Poslovni plan.zip
PREDLOŠCI I UPUTE – OPERACIJA 4.1.2.zip
Prezentacija HBOR Ruralni razvoj.pptx
Prezentacija MODEL PRIJAVE PROJEKTA NA STRANICE AGENCIJE ZA PLACANJA I PROVEDBA PROJEKTA.ppt
Prezentacija PRR 2014 – 2020 PODMJERE 4.1 i 4.2.pptx
Upute za objavu Poziva na dostavu ponuda 01_2015.ppt

Sve ostale informacije pogledajte ovdje.

OBJAVLJENO 5. veljače, 2015
PODIJELI
TAGOVI

AGRONET

APPRRR

Mjera 4.1.