Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Otvoren od: 4. rujna, 2017 do 31. ožujka, 2018

Program: Ostalo

Minimalna potpora od 200.000,00 kn do maksimalno 1.500.000,00 kn

Područje: socijalna uključenost

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost poziva je 25.000.000,00 HRK .

Ciljne skupine poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerskih organizacija (JLPS odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera).

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125% indeksa razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013).

Više o natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na mrežnim stranicama Strukturnih fondova.

OBJAVLJENO 5. rujna, 2017
PODIJELI
TAGOVI

prehrana

siromaštvo

škola