Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Otvoren poziv za prijavu projekata: Danube Strategic Project Fund

Otvoren od: 15. veljače, 2017 do 1. listopada, 2017

Program: ERDF

Minimalna potpora od 70.000 eura do maksimalno 100.000 eura

Područje: Dunavska strategija

Korisnici: Javna tijela (ministarstva i agencije) • Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Mali i srednji poduzetnici • Obrazovne javne ustanove • Visoke škole

Otvoren je poziv za prijavu projekata i iskazivanje interesa za natječaj koji je objavljen u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte koji zajednički financiraju Europska unija i grad Beč, u sklopu Prioritetne osi 10 –  Jačanje institucionalne suradnje Gpib-32.dll.

Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. godine točno u podne prema srednjoeuropskom vremenu. Predviđen broj projekata koji će se financirati je 10 – 12 windbg 64bit 다운로드. Predviđeno trajanje projekata je 12 mjeseci. Planirani početak provedbe 1. listopada 2017.  godine, a završetak 30. rujna 2018. godine. Predviđeni iznos financiranja po pojedinačnom projektu 70 000 – 100 000 eura bve5 4호선 다운로드. Ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura.

Kriteriji prihvatljivosti, kako opći kriteriji, tako i tehnički detaljno su navedeni u paketu Guidelines for Applicants 영화 신데렐라 다운로드. Prihvatljivi glavni partneri (lead parters) i projektni partneri (project partners) mogu biti: tijela koja imaju pravnu osobnost (javna i privatna), te spadaju u jednu od sljedećih kategorija: nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi (SMEs or start-ups), akademska zajednica i sveučilište (posebno primijenjena istraživanja (applied research) i jedinice za razvoj (development units), te udruge i socijalni partneri.  Glavni partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u (po)dunavskoj regiji 17 of the accused. Projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije (npr. Grčka i Italija, osim EUSDR zemalja) pri čemu projektno partnerstvo mogu sklopiti organizacije iz najmanje 2 zemlje WORD.

OBJAVLJENO 11. siječnja, 2017
PODIJELI
TAGOVI

dunavska strategija