Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Otvoren poziv Umjetnost i kultura 54+

Otvoren od: 23. svibnja, 2017 do 24. srpnja, 2017

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn

Područje: socijalna uključenost, kultura

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Kulturne ustanove i organizacije • Organizacije civilnog društva

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama Strukturnih fondova.

OBJAVLJENO 25. svibnja, 2017
PODIJELI
TAGOVI

javni poziv

kultura