Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Otvoren poziv za lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Otvoren od: 10. ožujka, 2017 do 10. lipnja, 2017

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 400.000,00 HRK do maksimalno 2.000.000,00 HRK

Područje: zapošljavanje

Korisnici: Fakulteti • Institucije • Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Mali i srednji poduzetnici • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva • Sindikati • Škole • Tijela državne uprave • Velika poduzeća • Visoke škole • Zadruge

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada 화투 게임 다운로드.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada visio 2010 평가판 다운로드.

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu Sharing Square webfont. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini Download celestial creations. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada website template.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada One Fun Man 2.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi Medical Encyclopedia.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava Movie of Kokusen.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama Strukturnih fondova 레인즈 다운로드.

OBJAVLJENO 13. ožujka, 2017
PODIJELI
TAGOVI

javni poziv

Ministarstvo rada