Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Otvoren od: 23. prosinca, 2016 do 28. veljače, 2017

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 500.000,00 kn do maksimalno 1.200.000,00 kn

Područje: civilno društvo

Korisnici: Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice Download the Catholic Choir. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja 마셰티 다운로드. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja Download the Clash Royale Bugpan link. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima 본 아이덴티티 다운로드.

Dokumentaciju za natječaj moguće je promaći na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova ppt 배경 무료 다운로드.

OBJAVLJENO 27. prosinca, 2016
PODIJELI
TAGOVI

civilno društvo

visoko obrazovanje