Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Potpora reformama socijalne zaštite

Otvoren od: 20. kolovoza, 2014 do 31. listopada, 2014

Program: Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Minimalna potpora od - do maksimalno -

Područje: Zapošljavanje i socijalna prava

Korisnici: Državna agencija • Regionalna i lokalna samouprava

Europski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) 2014.-2020. predstavlja instrument financiranja na razini Europske unije kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020. To se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanjem radnih uvjeta. Ovaj je natječaj objavljen u skladu sa godišnjim planom programa EaSI, a namjera je pomoći u borbi sa sustavima socijalne zaštite, olakšavajući pristup stručnosti iz drugih zemalja članica ili međunarodnih organizacija.

Ciljevi:
– Skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi
– Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca
– Borba protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije
– Promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i borba protiv siromaštva

Prihvatljivi prijavitelji:
– U slučaju jednog prijavitelja, on mora biti tijelo javne vlasti ili državna agencija – U slučaju konzorcija, suprijavitelj može biti neprofitna organizacija ili međunarodna organizacija
Stopa sufinanciranja:
– Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

OBJAVLJENO 20. listopada, 2014
PODIJELI
TAGOVI