Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Otvoren od: 22. rujna, 2017 do 31. prosinca, 2017

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 350.000,00 HRK do maksimalno 1.500.000,00 HRK

Područje: Zapošljavanje

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Neprofitne organizacije

Otvoren je poziv za prijavu projekta i iskazivanje interesa za natječaj obavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 윈도우용 아이튠즈 다운로드.

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama 로또나라 다운로드.

Specifični ciljevi Poziva:
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2 하프라이프1 다운로드. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
3 visio 2010 한글 다운로드. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina;

Ciljne skupine Poziva su:
1 키노트 템플릿 무료 다운로드. Nezaposlene osobe
2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn 신이 말하는대로 영화 다운로드. Intenzitet potpore je 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava po jednom projektnom prijedlogu je 350.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu je 1.500.000,00 HRK Prison Fantasia Mobile.

OBJAVLJENO 26. rujna, 2017
PODIJELI
TAGOVI