Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program zapošljavanja žena

Otvoren od: 30. lipnja, 2017 do 31. prosinca, 2020

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 900.000,00 kn do maksimalno 10.000.000,00 kn

Područje: zapošljavanje

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Neprofitne organizacije

Program zapošljavanja žena ZAŽELI raspisan je sa svrhom osnaživanja i unapređenja radnih potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici 한게임 테일즈 런너 다운로드. Cilj je ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika fastreport.

Poziv je skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju VRay 3.6 Download.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice websurfing.

Zahvaljujući ovome pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti  gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama New West Organic 7 4. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka Ya'rriya.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove 무료 맞고 다운로드.

Prihvatljive aktivnosti ovog poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju Rune's Children.

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn 아웃라스트 다운로드. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).

Više informacija, kao i dokumentacija za prijavu, dostupni su na mrežnim stranicama ESF-a dwg trueview 2015.

Pitanja možete slati putem elektroničke pošte na adresu esf.info@mrms.hr.

OBJAVLJENO 3. srpnja, 2017
PODIJELI
TAGOVI

nezaposlene žene

osobe u nepovoljnom položaju