Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Otvoren od: 5. prosinca, 2016 do 5. ožujka, 2017

Program: ERDF

Minimalna potpora od 2.000.000,00 HRK do maksimalno 20.000.000,00 HRK

Područje: zaštita prirode i okoliša

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Lokalne/regionalne javne institucije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
 2. Provedba projekta
  Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
  Pristupačnost i komunalni sadržaji;
  Edukacija i interpretacija;
  Promocija i vidljivost
 3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
Dana 9. siječnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 5. prosinca 2016. godine.

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 16. prosinca 2016. godine. Predložene izmjene uključuju i produženje datuma krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga na 13. ožujka 2017. u 23:59 sati, a s ciljem osiguranja dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga od strane potencijalnih prijavitelja.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje: I. izmjena natječajne dokumentacije.

Dokumentacija: PDP Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

OBJAVLJENO 6. prosinca, 2016
PODIJELI
TAGOVI

zaštita okoliša