Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Otvoren od: 5. prosinca, 2016 do 5. ožujka, 2017

Program: ERDF

Minimalna potpora od 2.000.000,00 HRK do maksimalno 20.000.000,00 HRK

Područje: zaštita prirode i okoliša

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Lokalne/regionalne javne institucije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ latest movies for free.
Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni bash 파일 다운로드.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 오피스 2013 무료 다운로드.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta 000.exe. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije 하오의 연정 다운로드.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
 2. Provedba projekta
  Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
  Pristupačnost i komunalni sadržaji;
  Edukacija i interpretacija;
  Promocija i vidljivost
 3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5 Exco. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

VAŽNO – I Surgeon Bong Dalhee. IZMJENA POZIVA!!!
Dana 9. siječnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 5. prosinca 2016. godine.

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 16 옐로아이디 관리자 다운로드. prosinca 2016. godine. Predložene izmjene uključuju i produženje datuma krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga na 13. ožujka 2017. u 23:59 sati, a s ciljem osiguranja dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga od strane potencijalnih prijavitelja thirst subtitles.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje: I Evan Olmiti. izmjena natječajne dokumentacije.

Dokumentacija: PDP Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

OBJAVLJENO 6. prosinca, 2016
PODIJELI
TAGOVI

zaštita okoliša