Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Otvoren od: 22. studenog, 2016 do 20. prosinca, 2017

Program: Europski socijalni fond

Minimalna potpora od 500.000,00 do maksimalno 2.000.000,00

Područje: Usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Korisnici: Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva • Udruge

Republika Hrvatska obvezala se osigurati potpuno uključivanje i sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, uključujući između ostalog pružanje usluga osobne asistencije 리눅스에서 파일 다운로드. U bazi Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom nalaze se podaci za 511.121 osoba s invaliditetom (stanje na dan 21.04.2016). Sukladno s tim potreba za uslugama osobne asistencije je prijeko potrebna i omogućena povodom otvorenog natječaja za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz Europskog socijalnog fonda 철권 태그 2 다운로드.

Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika Hackasboka mp3.

Specifični cilj: Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije 코난 감청의 권 다운로드. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika 심정지 효과음 다운로드. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe sa slijedećim pravnim statusom: udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga Praat.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 90.000.000,00 kn. Bespovratna sredstva Europske unije 76.500.000,00 kn i sredstva Državnog proračuna 13.500.000,kn Elvis Quick.

 

OBJAVLJENO 23. studenog, 2016
PODIJELI
TAGOVI