Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1

Otvoren od: 23. siječnja, 2018 do 18. travnja, 2018

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 380.000,00 do maksimalno 1.500.000,00

Područje: Socijalna uključenost

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“  

Cilj Poziva: je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga 영화 업그레이드 다운로드.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1 Download cookie shop. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Specifični ciljevi Poziva su:

  1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
  2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
  3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

Ciljne skupine Poziva podijeljen su prema Komponentama Poziva na sljedeći način:

Na otvoren natječaj mogu se prijaviti: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanove socijalne skrbi Photoshop cs4 uninstalled download.

Ukupna vrijednost Bespovratnih sredstava 11.150.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje 크레이지 스톤 다운로드.

Dokumentaciju za natječaj moguće je pronaći na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova Sketchup 2014 Hangul Download.

OBJAVLJENO 25. siječnja, 2018
PODIJELI
TAGOVI