Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1

Otvoren od: 23. siječnja, 2018 do 18. travnja, 2018

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 380.000,00 do maksimalno 1.500.000,00

Područje: Socijalna uključenost

Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“  

Cilj Poziva: je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Specifični ciljevi Poziva su:

  1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
  2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
  3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

Ciljne skupine Poziva podijeljen su prema Komponentama Poziva na sljedeći način:

Na otvoren natječaj mogu se prijaviti: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanove socijalne skrbi.

Ukupna vrijednost Bespovratnih sredstava 11.150.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Dokumentaciju za natječaj moguće je pronaći na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

OBJAVLJENO 25. siječnja, 2018
PODIJELI
TAGOVI