Natječaji, događanja i edukacije

← Povratak na natječaje, događanja i edukacije

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Otvoren od: 29. prosinca, 2016 do 27. ožujka, 2017

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Minimalna potpora od 500.000,00 kn do maksimalno 1.500.000,00 kn

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Korisnici: Škole

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola 셔터스톡 다운로드. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015 Download Backtrack 5., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013 무인 시대 다운로드. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama eztransxp. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti 아더우먼 다운로드.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola School District Mock Examination. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje visual studio c 다운로드.

Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Administrative download.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti 스위치 8.0.1 펌웨어 다운로드.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

Dokumentaciju za natječaj moguće je pronaći na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova 예의없는것들 다운로드.

OBJAVLJENO 30. prosinca, 2016
PODIJELI
TAGOVI

obrazovanje