NOVOSTI

← Povratak na Novosti

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ je novi financijski instrument kojim pratimo ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada, za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Prioritetnu os 4 ”Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Specifični cilj 4c1 ”Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Novi financijski instrument provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u nastavku HBOR. HBOR provodi ovaj program izravnim kreditiranje korisnika kredita. Korisnik bespovratnih sredstava dostavlja HBOR-u Zahtjev za kredit uz ostalu dokumentaciju, te nakon obrade zahtjeva za kredit i pozitivne ocjene, HBOR donosi uvjetnu Odluku o odobrenju „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“. Korisnik bespovratnih sredstava dostavlja HBOR-u Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s pripadajućim privicima te HBOR s njime zaključuje Ugovor o „ESIF Kreditu za energetsku učinkovitost“.

Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za hlađenje/grijanje na godišnjoj razini od najmanje 50%, te su time prihvatljivi korisnici kredita subjekti koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF Kredit za energetsku učinkovitost” dobili Odluku o financiranju koju je izdalo MGIPU i koji su na području Republike Hrvatske, a mogu biti:

  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
  • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
  • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ su namijenjeni financiranju troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju dio projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima i „ESIF Kreditom za energetsku učinkovitost“ – prihvatljivi izdaci i izdatke koji su dio projekta sukladno projektantskom troškovniku koji je odobrio FZOEU, ali nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava nego samo putem „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“.

Uvjeti kreditiranja su isključivo kreditiranje troškova energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, potvrđeni od strane FZOEU, krediti najmanjeg iznosa 100 tisuća kuna do najviše 60 milijuna kuna. Kamatna stopa određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojemu se ulaganje provodi, JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)  ili brdsko-planinska područja  ili otoci iznosi 0,1% godišnje, V. ili VI. skupinu 0,25% godišnje, i VII. ili VIII. skupinu 0,5% godišnje.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR može prihvatiti:

  • JLP(R)S – mjenice i zadužnice;
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, jamstva vlasnika, zalog na nekretninama i pokretninama;
  • ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
  • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
  • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama.

Zahtjev za „ESIF Kredita za energetsku učinkovitost“ mogu se podnositi od 31.1.2018. godine, a sredstva je moguće isplaćivati do 30.6.2023. godine.

OBJAVLJENO 29. prosinca, 2017 u kategoriji energetika
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919