NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio dva Javna poziva

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, a pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave nds rom.
Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn
Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen, izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta 한게임 테일즈 런너 다운로드.
Više o svemu pročitajte ovdje

Javni poziv na neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Predmet ovog Javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada fastreport.
Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, a pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave VRay 3.6 Download.
Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kao na primjer: vrtnih i kućnih kompostera, samostojećih kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne, spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta, polupodzemnih i podzemnih spremnika, spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva te ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada websurfing. Više o svemu pročitajte ovdje

Fond će po ovim Javnom pozivu dodjeljivati sredstva u udjelu:

  • do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode na području posebne državne skrbi
  • do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

OBJAVLJENO 7. svibnja, 2021 u kategoriji Okoliš
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165