NOVOSTI

← Povratak na Novosti

HBOR objavila natječaj „NOVI POGLEDI -INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“

HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Tomorrow love download. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu 서바이벌 패밀리 다운로드.

HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak nginx file. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu Trainforce.

Cilj natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:
1 poster. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI
IZVEDBENE UMJETNOSTI
• Glazba i scenske djelatnosti
• Dramske i plesne djelatnosti
LIKOVNE DJELATNOSTI
• arhitektura, slikarstvo, kiparstvo
MUZEJSKO – GALERIJSKE DJELATNOSTI
• projekti koji uključuju inovativne i nove formate umjetničkog izraza, interakciju tehnologije ili eksperimentalne programe,
• projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
• projekti koji kulturne sadržaje dovode u neuobičajene prostore (otvorene javne ili neiskorištene prostore)
• projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
• projekti koji prožimaju različita polja kulturnog, umjetničkog i društvenog djelovanja Pretty font download.

2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI
• projekti koji uključuju inovativan pristup obrazovanju i poticanju talenata
• projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
• projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
• projekti koji prožimaju različita polja znanstvenog, obrazovnog i društvenog djelovanja
• projekti koji poticanjem izvrsnosti kao cilj imaju poticanje poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja
Na natječaj se mogu isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:
• udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice,
koje djeluju najmanje 2 godine (koji su predali financijska izvješća Ministarstvu financija za 2014 Samsung Driver. i 2015. godinu) i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.
Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja hp officejet 7110 driver. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.
Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost, te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga lrc 다운로드.
Na natječaj se ne mogu prijaviti:
1. fizičke osobe
2. poduzetnici – subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi download ac3filter.
To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću.
3. tijela javne vlasti – popis tijela javne vlasti sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. se nalazi na stranicama Povjerenik za informiranje RH: http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/
4. političke stranke,
5. organizacije civilnoga društva čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Komisije za procjenu projekata prijavljenih na natječaj za donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)
6. organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe
7. organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
8. udruge koje nisu uskladile svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu
Programsko područje financiranja

Uzimat će se u obzir isključivo prijave ispunjene na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio dokumentacije i koji se može preuzeti na www.hbor.hr, a koje predlažu projekte vezane uz Programska područja djelovanja natječaja: „INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI“ i „OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI“

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna

Rok za prijavu
Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 30. svibnja 2016. koji je ujedno i završetak trajanja Natječaja.

Svi detalji dostupni su na stranicama HBOR-a http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija?dm=2
Izvor: http://www.hbor.hr/

OBJAVLJENO 16. svibnja, 2016 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165