NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv recordbox. “divlja odlagališta”).

Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama 바이두 고용량 다운로드.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom That's what ied.
 • JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske neighbor Totoro.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran u iznosu od 28.000.000,00 kuna 벡터 이미지 무료 다운로드.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
 • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JLS može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš.

Više informacija o natječaju: web stranica FZOEU

OBJAVLJENO 30. travnja, 2021 u kategoriji Okoliš
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165