NOVOSTI

← Povratak na Novosti

JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:
• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
• izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
• izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
• razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
• razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone
1. wellness i zdravlje
2. kulturni turizam
3. cikloturizam
4. pustolovni i sportski turizam
5. poslovni turizam
6. gastro i eno turizam

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture
4. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prijaviti se mogu:
– pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu
– OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
– ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznos sredstava za korisnika

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, što se potvrđuje bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dokaznih računa ili originalnim računima plaćenim u gotovini za troškove realizacije projekta koji se uobičajeno plaćaju u gotovini.
U slučajevima u kojima je korisnik potpore obveznik poreza na dodanu vrijednost iznos potpore neće pokrivati trošak tog poreza.

Sve informacije o Pozivu možete saznati u VIDRA- Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko- podravske županije te na poveznici:
https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

OBJAVLJENO 15. siječnja, 2018 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919