NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Poziv) Download Atomic Clock. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
1 Windows 10 homek download. električni bicikli,
2. turistička vozila na električni pogon,
3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
4 sniper loader exe. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili vodik,
5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik aqua data studio.
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
• nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
• nemaju poslovne račune u blokadi,
• ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije1 (u daljnjem tekstu: Program) (Prilog 1 Windows 7 Crack Download. Poziva), u slučaju kada je primjenjivo.
Sredstva fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Poziv iznosi 15.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima

Više o Pozivu, načinu podnošenja prijave, dokumentaciji, rokovima realizacije pogledajte ovdje

OBJAVLJENO 9. srpnja, 2021 u kategoriji energetika
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165