NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (ZO 6/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) micro office 2010 다운로드.

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva 샹들리에 다운로드.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 인피니티 워 더빙 다운로드.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68 한양 서체 다운로드. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 66.000.000,00 kuna video.js 다운로드.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
  • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su:

  • nabava komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) i/ili aktivnosti i  usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja;
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti tj. 22. travnja 2022. godine i
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 22. travnja 2022. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=185

OBJAVLJENO 26. travnja, 2022 u kategoriji Okoliš
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165