NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Zajedničkim nacionalnim pravilima ažurirane su, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 아웃룩 그림 자동 다운로드.
Poseban naglasak u tom smislu stavljen je na pojednostavljene procedure koje su od utjecaja na gospodarstvenike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) postman file.

Neke od ključnih izmjena i pojednostavljenja su:
– izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN),

– uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije u obliku webinara i virtualnih sastanaka,

– u Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja),

– ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi,

– brisanje procedura koje su se referirale na pitanja koja su uređena propisima (npr Two mened. Zakonom o pravu na pristup informacijama ili Zakonom o općem upravnom postupku),

– dorada procedura kojima se uređuje obrada osobnih podataka prema zahtjevima Uredbe (EU) br Download Billy Elliot. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) 농장소녀 다운로드.

Više o svemu pogledajte ovdje .

OBJAVLJENO 27. siječnja, 2021 u kategoriji regionalni razvoj
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165