NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini kao cilj ima poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija download dom4j-1.6.1.jar.

Sredstva su namijenjena za:

  1. Plaže – Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja) 철권6 iso 다운로드.
  2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri – Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (sukladno “Projektu Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem”) – kapitalna ulaganja
  3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma – Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16) 크립토락커 다운로드.
  4. Javni zahodi – Uređenje/opremanje javnih zahoda na područjima velike koncentracije turističkog prometa (kapitalna ulaganja) 토탈워 쇼군2 다운로드.
  5. Javna golf igrališta – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta.
  6. Žičare – Izrada projektno – tehničke dokumentacije za žičare 삼국지 연의 다운로드.

Predlagatelji projekata su subjekti javnog sektora:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
  • jedinice lokalne samouprave – gradovi, općine

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu xcode 7 2.

Izvor financiranja: Fond za razvoj turizma, u Državnom proračunu RH Aktivnost A761044

Iznos sredstava: Za ovaj program osigurano je do 25.000.000,00 kn equalizer.

Visina potpore: Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17) g2 driver.

Prihvatljivost troškova:

a) troškovi izrade projektno – tehničke dokumentacije, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma;

b) porez na dodanu vrijednost temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,143/14 i 115/16) Fedora Linux.

 

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 21. rujna 2018. godine.

OBJAVLJENO 8. kolovoza, 2018 u kategoriji turizam
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165