NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“

12. ožujka 2020. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ (referentni broj: KK.06.3.1.18) windows 7 update file.

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama 타요 극장판 다운로드.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, navedena u Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30 Google Drive share file. stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17. i 84/19.) koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31 cs6 Photoshop download. ZOGO-a i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave (JLS) 선종 무문관 다운로드. Prijavitelj također mora biti naveden u Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili u Odluci o davanju koncesije sukladno članku 31. ZOGO-a ili mora imati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, ovisno što je primjenjivo.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. godine od 9:00 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nabava-komunalnih-vozila-za-odvojeno-prikupljanje-otpada/

OBJAVLJENO 1. travnja, 2020 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165