NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo trajni javni poziv za ”Građenje reciklažnih dvorišta”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija i Kohezijski fond osiguralo 144.500.000,00 kuna za građenje reciklažnih dvorišta sa svom pripadajućom opremom i infrastrukturom 사운드 클라우드 다운로드.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Natječaj je otvoren od 29.03.2017. do 31.12.2018. godine.

Udio sufinanciranja iznosi do 85% prihvatljivih troškova 아브리카 다운로드.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta SuperNatural Season 13 Download. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika Sicario 2. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti 맥용 워드 무료 다운로드.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada proframe 다운로드.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište 파이널데이터 3.0 엔터프라이즈 다운로드.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

 


Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165