NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Natalija Havidić, ravnateljica Razvojne agencije VIDRA: Najvrijedniji projekti Virovitičko-podravske županije

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA već niz godina radi na pripremi i provedbi različitih projekata koji su odobreni za financiranje sredstvima Europske unije, od onih socijalnog karaktera do velikih infrastrukturnih projekata koji su strateški važni za razvoj gospodarstva Županije

U intervjuu za Virovitički list ravnateljica VIDRA-e odgovorila je na pitanje koji su  izdvojila kao pet najvrjednijih strateških projekata. Posljednji veliki odobreni projekt Virovitičko-podravske županije je Panonski drvni centar kompetencija vrijedan gotovo 45 milijuna kuna i jedan od prvih projekata koji će biti realiziran iz strukturnih fondova Europske unije. Sljedeća dva projekta su turističkog karaktera Drava4Enjoy i Biciklističke staze uz Dravu, a usmjerena su na razvoj cikloturizma u Virovitičko-podravskoj županiji. Njihovom realizacijom dobit ćemo mrežu označenih biciklističkih ruta u ukupnoj duljini od više od 600 kilometara, što će zasigurno pridonijeti većem broju cikloturista na ovom području, uzevši u obzir sve turističke atrakcije koje se nalaze na rutama. U sklopu 16 milijuna kuna vrijednog projekta Drava4Enjoy, čiji je nositelj također Virovitičko-podravska županija, obnavlja se kurija Janković u Kapeli Dvoru koja će postati centar cikloturizma, odnosno turističko-edukacijski centar. Kroz projekt Mađarskih voda Biciklističke staze uz Dravu i uz partnerstvo s Hrvatskim vodama uređuje se nasip na Dravi na relaciji Sopje-Noskovci u dužini od 28 kilometara. U izradi su i dva vodiča za bicikliste, kao i web stranice projekata, a dostupna je i GPS aplikacija s mrežom svih biciklističkih ruta.

Četvrti projekt se odnosi na komunalnu infrastrukturu u općini Voćin. U okviru programa IPA Ruralni razvoj (IPARD) odobren je i realizira se projekt Kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda u naselju VOĆIN – I. FAZA. Njegov nositelj je Općina Voćin, vrijednost mu je 4,5 milijuna kuna, a financiran je u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture”. Projekt obuhvaća radove na izgradnji kanalizacije i infrastrukture namijenjene za pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava u naselju Voćin. Iznos potpore je 100 posto vrijednosti prihvatljivih troškova, a neprihvatljivi troškovi financirat će se iz proračuna općine Voćin.

Peti po vrijednosti projekt je Poduzetnički inkubator. Izgrađen je u roku od deset mjeseci i to u sklopu EU projekta, financiranog iz IPA IIIc komponente u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost za Razvoj poslovne infrastrukture, a nositelj je bila Virovitičko-podravska županija uz Razvojnu agenciju VIDRA te pridruženog partnera BIOS-Poduzetnički inkubator Osijek. Vrijednost projekta E-nkubator sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji je gotovo 7 milijuna kuna.

Mogu reći da sam izuzetno zadovoljna sa do sada pripremljenim i odobrenim projektima. Uz konstantnu podršku župana Tomislava Tolušića pripremamo još niz velikih infrastrukturnih projekata.” riječi su ravnateljice razvojne agencije, a cijeli intervju možete pročitati u Virovitičkom listu. (www.icv.hr)


Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165