NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Objavljen poziv – „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 05. travnja 2019. otvoreni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje.“

Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su:

  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane (osim riba i uz izuzetak onih iz st 아청 물 다운로드. 2. čl. 67 Zakona o zaštiti prirode ) i/ili
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama friday night 다운로드.

Svrha Poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima 삼성 스마트 뷰 다운로드.

Za dodjelu potpora iz Kohezijskog fonda prihvatljivi prijavitelji su Organizacije civilnog društva, Ustanove i Mali poduzetnici 원펀맨 2기 2화 다운로드.

Javni poziv otvoren je do 21.12.2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unapredenje-i-povecanje-kapaciteta-oporavilista-za-divlje-zivotinje/ 자격지심 다운로드.

Ukoliko ste zainteresirani molimo obratiti se na sljedeći kontakt:
miroslava.bato@ravidra.hr


Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165