NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Otvoren je natječaj ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Cilj Poziva jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog
upravljanja kroz:

 1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;
 2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi
  antikorupcijskih mjera;
 3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
 4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za
  pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i
  regionalnim razinama;
 5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o
  komunalnim i drugim poslovima Genesis download.

Mogući Prijavitelji su: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera) (komponenta 1) i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (komponenta 2) fritzing parts.

Najviši mogući iznos sufinanciranja po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 HRK, dok najniži iznosi 800.000,00 HRK  uz intenzitet potpore po pojedinom projektu 100% prihvatljivih troškova 최종병기 활 다운로드.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta 어거스트 러쉬 자막 다운로드.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 워게임 다운로드.

Obavezne aktivnosi za komponentu 1:

 • povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;
 • jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera;
 • daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
 • osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama Internet page.

Obavezne aktivnosti za komponente 1 i 2:

 • praćenje transparentnosti donošenja odluka članova predstavničkih tijela JLP(R)S;
 • praćenje transparentnosti rada inspekcijskih službi (lokalnih i nacionalnih);
 • praćenje transparentnosti odabira predstavnika osnivača u upravnim tijelima u ustanove kojima su osnivači JLP(R)S; medijske objave movie Romeo and Juliet.

Prihvatljivi troškovi:

 • izravni troškovi osoblja;
 • troškovi zaposlenih na projektu;
 • troškovi volontera;
 • troškovi nabave opreme (opremanje), troškovi adaptacijskih radova troškovi prilagodbe i unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe; troškovi promidžbe i vidljivosti Download cisco anyconnect.

Rok za dostavu projektnih prijava je do 31.12.2019. ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstva unutar pojedine komponente third part of Yonglang Jeon.

Za više informacija obratite se na: renata.tausan@ravidra.hr ili na broj: +38533725230 i na poveznici: https://strukturnifondovi.hr

OBJAVLJENO 17. prosinca, 2018 u kategoriji Civilno društvo
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165