NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Otvoren je natječaj ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Cilj Poziva jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog
upravljanja kroz:

 1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;
 2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi
  antikorupcijskih mjera;
 3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
 4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za
  pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i
  regionalnim razinama;
 5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o
  komunalnim i drugim poslovima.

Mogući Prijavitelji su: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera) (komponenta 1) i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (komponenta 2).

Najviši mogući iznos sufinanciranja po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 HRK, dok najniži iznosi 800.000,00 HRK  uz intenzitet potpore po pojedinom projektu 100% prihvatljivih troškova.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Obavezne aktivnosi za komponentu 1:

 • povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;
 • jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera;
 • daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
 • osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama.

Obavezne aktivnosti za komponente 1 i 2:

 • praćenje transparentnosti donošenja odluka članova predstavničkih tijela JLP(R)S;
 • praćenje transparentnosti rada inspekcijskih službi (lokalnih i nacionalnih);
 • praćenje transparentnosti odabira predstavnika osnivača u upravnim tijelima u ustanove kojima su osnivači JLP(R)S; medijske objave.

Prihvatljivi troškovi:

 • izravni troškovi osoblja;
 • troškovi zaposlenih na projektu;
 • troškovi volontera;
 • troškovi nabave opreme (opremanje), troškovi adaptacijskih radova troškovi prilagodbe i unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe; troškovi promidžbe i vidljivosti.

Rok za dostavu projektnih prijava je do 31.12.2019. ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstva unutar pojedine komponente.

Za više informacija obratite se na: renata.tausan@ravidra.hr ili na broj: +38533725230 i na poveznici: https://strukturnifondovi.hr

OBJAVLJENO 17. prosinca, 2018 u kategoriji Civilno društvo
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165