NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. uputio Javni poziv za podnošenje projektnih prijava u potprograme RAZUM, TEHCRO i IRCRO.

Na temelju Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava usvojenih od Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Poslovno-inovacijski centar Hrvatske Na temelju Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava usvojenih od Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. upućuje

JAVNI POZIV

za podnošenje projektnih prijava u potprograme RAZUM, TEHCRO i IRCRO.

1. RAZUM

Potprogram razvoja na znanju utemeljenih poduzeća osigurava početno financiranje novoosnovanih, inovativnih trgovačkih društava ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim trgovačkim društvima.

Natjecatelji: sve fizičke osobe (poduzetnici, znanstvenici) i mikro, mala i srednja trgovačka društva.

Kriteriji za odabir: kvaliteta poslovnog plana/investicijske studije, kvaliteta menadžmenta, stupanj inovativnosti, komercijalni potencijal i konkurentska prednost.

Uvjeti financiranja:

– pretkomercijalni projekti (usmjereni u prvom redu na istraživačko-razvojne aktivnosti) – financiraju se uvjetnim kreditom koji se odobrava na temelju potreba svakog pojedinog projekta, ali ne više od 12 milijuna kuna tijekom razdoblja koje nije duže od tri godine. Korisnik ili neki drugi investitor obavezno sudjeluje u sufinanciranju projekta s minimalno 30%.

– komercijalni projekti (projekti koji su pred fazom investiranja u proizvodne ili uslužne kapacitete) – financiraju se u sklopu predviđenih sredstava HBOR-a, a prema »Programu financiranja pronalazaka«. Iznos pojedinačnog financiranja ovisi o konkretnom projektu i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Vrste ulaganja: izravno ulaganje i ulaganje u vlasničku glavnicu. Korisnik ili neki drugi investitor obavezno sudjeluje u sufinanciranju projekta s minimalno 30%.

2. TEHCRO

Potprogram razvoja tehnologijske infrastrukture pruža financijsku podršku za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje tehnologijskih infrastrukturnih institucija koje obavljaju aktivnosti vezane uz prijenos tehnologije, potiču i upravljaju protokom znanja i tehnologija između znanstvenih organizacija, trgovačkih društava i tržišta te omogućuju i pospješuju nastanak i razvoj poduzeća baziranih na tehnologiji i inovacijama kroz inkubaciju i »spin-off« procese, pružajući prostorije, resurse, savjete i druge usluge dodane vrijednosti.

Natjecatelji: znanstvene organizacije i/ili (neprofitna) trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave imaju izravni ili većinski udio u kapitalu.

Kriteriji za odabir: sadržaj prijavljenog projekta odnosno kvaliteta poslovnog plana, iskustvo i kvaliteta menadžmenta, isplativost i održivost financijskog plana.

Uvjeti financiranja: BICRO sufinancira projekte maksimalno s 50% ukupnih opravdanih troškova, u obliku bespovratnih sredstava, kredita ili ulaganja u vlasničku glavnicu [ovisno o opsegu projekta, kategoriji (tehnologijsko-poslovni centar, tehnologijski inkubator ili razvojno-istraživački centar) te namjeni sredstava financiranja] u razdoblju do postizanja samoodrživosti (a najduže do 5 godina). Korisnik ili neki drugi investitor obavezno sudjeluje u sufinanciranju projekta s minimalno 30%.

3. IRCRO

Potprogram poticanja istraživanja i razvoja financijski pomaže mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima koja žele investirati u istraživanje i razvoj (IR) kroz poslovnu suradnju sa istraživačkim organizacijama. Istraživačke organizacije koje se mogu uključiti u projekte, između ostalih, su pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ili Upisnik visokih učilišta koje se vode pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Natjecatelji: pravne osobe (mikro, mala i srednja trgovačka društva) ili fizičke osobe.

Kriteriji za odabir: iskustvo voditelja projekta, kvaliteta prijavljenog projekta, komercijalni potencijal proizvoda ili usluge.

Uvjeti financiranja: BICRO sufinancira projekt s maksimalno 50% ukupnih troškova. Maksimalni iznos sufinanciranja je 900 tisuća kuna po projektu. Model financiranja su bespovratna sredstva.

Prijave za potprograme RAZUM, TEHCRO i IRCRO primaju se od dana objave u Narodnim novinama.

Javni poziv otvoren je do 31. svibnja 2011. ili do opoziva, ovisno o raspoloživosti sredstava na temelju kojih BICRO d.o.o. stječe sredstva potrebna za financiranje projekata. Natjecateljima se garantira tajnost podataka.

Detaljne informacije o natječaju, prijavi i uvjetima financiranja mogu se pronaći na mrežnim stranicama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. (www.bicro.hr), a dodatne obavijesti mogu se dobiti u uredu Planinska 1, 10 000 Zagreb, tel.: (01) 2352-601; telefaks: (01) 2352-615; ili na e-pošti potprograma: razum@bicro.hr; tehcro@bicro.hr; ircro@bicro.hr.

OBJAVLJENO 17. svibnja, 2010 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919