NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

MRMS objavilo je Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta:

  • Investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“;
  • Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“;
  • Investicijskog prioriteta 9.v „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“

Visina potpore

Unutar ovog Poziva nisu određeni minimalni i maksimalni financijski iznos operacija kojeg Prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava 말하는 진저 다운로드.
Namjenska sredstva EU za svaku operaciju predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Namjenska sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta Paper House Season 2.

Mogući prijavitelji i partneri

Prijavitelj i ako je primjenjivo partner može biti Tijelo državne i javne uprave koje provodi operacije u skladu s identificiranim potencijalnim ciljnim skupinama definiranim u okviru relevantnog specifičnog cilja Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020 git clone 다운로드.

Prihvatljive aktivnosti

Prema ovom Pozivu, prihvatljive za sufinanciranje su one vrste aktivnosti koje su definirane u OP ULJP-u  i koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva OP ULJP-a u okviru Prioritetne osi 2 매불쇼 다운로드.

Natječaj je otvoren od 1. lipnja do 31. prosinca 2016. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje 자연 의 소리 무료 다운로드.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

 


Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165