NOVOSTI

← Povratak na Novosti

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima objavilo Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu održivog razvoja lokalne zajednice, čija je svrha osiguranje pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja, a u cilju gospodarskog oporavka i demografske revitalizacije 여자친구 파도 다운로드.

Poziv se odnosi na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u unapređenje društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture, te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice hot 캔디 다운로드.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:

 • unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te
 • razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak wsus 3.0.

Ukupna raspoloživa sredstva: 60.000.000,00 kuna

Pravila financiranja

 • Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta 갱스터 리오 베가스 다운로드.
 • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna (slovima: šeststotisućakunainulalipa) uključujući PDV,
 • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om Sichuan Province.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja i
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije)
 • ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave koja su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekla status potpomognutog područja (I., II., III., i IV. skupina prema indeksu razvijenosti).

Provedbeno razdoblje

Provedbeno razdoblje projekta prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Provedbu aktivnosti na projektu Korisnik treba započeti u 2022. godini.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Korisnik je obvezan angažirati stručni nadzor građenja koji će nadzirati provedbu projekta.

Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku: POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“ – NE OTVARATI, na adresu:

 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uprava za potpomognuta područja

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 25. siječnja 2022. godine do najkasnije 25. veljače 2022. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 25. veljače 2022. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Dodatne informacije

Više o pozivu možete pronaći Ovdje

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: potpomognuta@mrrfeu.hr.

OBJAVLJENO 26. siječnja, 2022 u kategoriji Civilno društvo
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165