NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

                      Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije

                                                                       i 

        VIDRA, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije

                                                              objavljuje

                                           POZIV ZA ISKAZ INTERESA

                                    za sufinanciranje projekata  prema

 Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

 

Predmet poziva

Predmet poziva je pružanje potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata, razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija) i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. ,II. i III. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivo područje provedbe projekta

Prihvatljivo područje provedbe projekta je područje jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I., II. i III. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Prihvatljivi troškovi

  • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
  • trošak izrade idejnog projekte i ishođenje lokacijske dozvole,
  • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
  • trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
  • trošak izrade izvedbenog projekta,
  • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
  • druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Prihvatljiv je i trošak PDV-a ukoliko se iskazuje.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Obrasce, upute i informacije možete preuzeti sa slijedeće poveznice:

SMJERNICE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA – PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA

 

OBJAVLJENO 19. rujna, 2017 u kategoriji Uncategorized
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919