NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. g.

Središnji državni ured za demografiju i mlade je 18. svibnja 2022. objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022 Wimef. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti movie Himalayas.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koji su osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14 다이렉트 x7 다운로드. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i jedinice lokalne samouprave koji su vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a 상록수 mp3 다운로드.

Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa One Note Free Download.

Jednom Prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17):

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. ožujka do 31. prosinca 2022.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena (fiksnom opremom smatraju se fiksni moduli za dječja igrališta, fiksna oprema za sportske dvorane (švedske ljestve, zidovi za penjanje…).

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • izrada projektne dokumentacije,
  • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
  • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
  • opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
  • otkup zemljišta
  • aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina.

Poziv je otvoren od 18. svibnja do 17. lipnja 2022. godine, Detalje o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Izvor fotografije: https://pixabay.com/

OBJAVLJENO 23. svibnja, 2022 u kategoriji Obrazovanje i mladi
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165