IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Download the 3D music video

Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa VPŽ 2021-2025

Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog plana VPŽ

Odluka o donošenju Provedbenog programa VPŽ 2021-2025

PROVEDBENI PROGRAM VPŽ_final_15122021

Prilog 1 my 미디어 센터 다운로드. Predložak za provedbeni program_15122021

쇼미더머니 1회 다운로드 샤프 매니저 다운로드 youtube video files
PODIJELI