IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama

Kako bi postigla zadane ciljeve Razvojna agencija VIDRA, često nazivana i „rasadnik projekata“, provodi raznecertifikat aktivnosti koje pridonose općem razvoju Županije, a dokaz iskustva i odličnog poslovanja je i Nagrada za najuspješniju razvojnu agenciju koju je dobila 2011. godine.

 

Konkretno, aktivnosti koje Razvojna agencija VIDRA provodi kako bi postigla zadane ciljeve su:

  1. izrada strateških dokumenata ključnih za razvoj Županije;
  2. razvoj poduzetništva i poticanje pozitivne poduzetničke klime putem projekata podrške poduzetništvu;
  3. priprema i provedba razvojnih projekata npr. poslovne, znanstveno-istraživačke, turističke, socijalne i druge infrastrukture;
  4. promicanje Županije kao poželjne ulagačke destinacije;
  5. podrška investitorima kod realizacije ulaganja na području Županije;
  6. priprema i provedba projekata usmjerenih na jačanje ljudskih potencijala kao jednog od ključnih pokretača konkurentnosti i povećanja zapošljavanja i zapošljivosti;
  7. tehnička pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata svim dionicima važnim za razvoj Županije;
  8. savjetodavne usluge poduzetnicima i poljoprivrednicima;
  9. jačanje kapaciteta svih dionika važnih ta razvoj Županije za povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

PODIJELI