IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

Imate ideju za projekt?

Imate ideju za projekt?

Slobodno nas kontaktirajte!

Ispunjavanjem ovog obrasca Vaša ideja doći će na pravo mjesto jer je Razvojna agencija VIDRA Vaša adresa za razvojne projekte

Prijavi projekt
← Povratak na O Nama

Notice: Undefined offset: 4 in /home/ravidra/public_html/wp-content/themes/vidra/functions.php on line 2

Kako bi postigla zadane ciljeve Razvojna agencija VIDRA, često nazivana i „rasadnik projekata“, provodi raznecertifikat aktivnosti koje pridonose općem razvoju Županije, a dokaz iskustva i odličnog poslovanja je i Nagrada za najuspješniju razvojnu agenciju koju je dobila 2011 eztransxp. godine.

VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je kao javna ustanova 2008. godine, a javne ovlasti dobiva Odlukom o statusu regionalnog koordinatora 아더우먼 다운로드. 31. prosinca 2018. godine. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), članku 25. regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada:

Zakon o ustanovama

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Organigram VIDRA-e:


PODIJELI