IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Odabrane turističke destinacije predstavljene na sajmu u Kapošvaru

U sklopu IPA CBC HU HR projekta TOUR-PACK kao projektni partner VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije sudjelovala je na trodnevnom Stručnom sajmu u Kapošvaru koji se održao od 4. – do 6. rujna 2015. Svečanosti otvorenja Stručnog sajma pored članova projektnih timova svih triju županija, predstavnika turističkih destinacija, prisustvovala je i gospođa Vesna Haluga, […]

1 2 3 4 6

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919