IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

U sklopu projekta TOUR-PACK u Kapošvaru održan projektni sastanak

Dana 04.09.2015. godine nakon svečanosti otvorenja IX. Stručnog sajma prehrambene industrije, u prostorijama Poduzetničkog centra Somogy županije u Kapošvaru sa početkom u 11:00 h održan je projektni sastanak. Na sastanku su sudjelovali članovi sva četiri projektna tima. Naime u provedbi TOUR-PACK projekta koji ima za cilj oblikovanje i prezentiranje turističkih paketa i povećanje konkurentnosti turističke […]

1 2 3 4 7

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919